Veranderen kost tijd en lef, elke stap brengt je dichter bij jezelf en wie je wilt zijn


Tarieven


Kosten per uur: 

  • 1 uur € 90,00 
  • Ik vraag je de factuur aan het eind van de sessie te betalen met je pinpas.


Annulering
Wanneer je verhinderd bent vraag ik je om dit zo spoedig mogelijk aan mij

door te geven. Tot 24 uur van te voren kun je kosteloos een afspraak annuleren. Nadien wordt er €40,00 in rekening gebracht.


Gemeente
Soms zijn er vergoedingen mogelijk via de sociale dienst of vanuit de wmo.

Via de werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker of een budget voor persoonlijke ontwikkeling. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.


Als ondernemer via de belastingdienst
Coaching kun je als ondernemer meenemen als bedrijfskosten en is dus aftrekbaar van de belasting. Heb je een eigen bedrijf en is de hulpvraag werk gerelateerd, dan zijn de sessies aftrekbaar.


Krijg je geen vergoeding
Dan kan iedereen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opvoeren.


Privacy
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met schriftelijke toestemming van jou wissel ik gegevens uit met andere partijen. Dit wordt vastgelegd in een dossier en conform de wet bewaard. Je kunt mij schriftelijk verzoeken het complete dossier te vernietigen na het beëindigen van de coaching.


Klachtenregeling
Wanneer je niet tevreden bent over mij of mijn manier van werken dan kan je dit altijd met mij bespreken. We gaan dan samen op zoek naar een oplossing. Mochten we er dan toch niet uitkomen dan kan ik je verwijzen naar een collega of kan je een klacht indienen.

De afhandeling van je klacht loopt via: www.klachtenportaalzorg.nlContact


wilma@argo-strijker.nl

+31 6 194 197 70


Saturnusstraat 81e

8303 CB Emmeloord

MatriX-professional l Psychiatrisch verpleegkundige l Autisme deskundige l Brainspottherapeut l HSP-, HB-coach l Wandelcoach